คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางรุ่งนภา   อัศวภูมิ
ตำแหน่งครู Tel.089-8401929
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2901-2009ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น1-2-23
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล1-4-315
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา1-4-310
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 2901-2009 ------------------›
ชสท22
543 
‹------------------------------------- 3901-2007 -------------------------------------›
มสท21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
สสท.11
542 
สสท.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹---------------------------- 3901-2007 ----------------------------›
สสท.21
543 
สสท.21
‹--------- 3000-2004 ---------›
มสท21
 
มสท21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
มสท12
543 
มสท12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
มสท11
543 
มสท11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)