คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิเดช   ศิริตัง
ตำแหน่งครู Tel.088-0256088
วุฒิการศึกษาค.อ.ม. ไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-315
30105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2-3-315
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม2-2-34
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  37  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹------------------ 30105-2103 ------------------›
สออ.13
653 
สออ.13
653 
‹------------------------------------- 30105-2103 -------------------------------------›
สออ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 30105-2103 ----------------------------›
สออ.12
653 
สออ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 30105-2101 ----------------------------›
สออ.11
653 
สออ.11
653 
สออ.13
‹--------- 30000-2002 ---------›
มออ.12
 
มออ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 30105-2101 ----------------------------›
สออ.12
653 
สออ.12
653 
‹------------------------------------- 30105-2101 -------------------------------------›
สออ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
653 
‹---------------------------- 3105-2106 ----------------------------›
สออ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)