คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางสุชัญญ์ญา   ชะลูด
ตำแหน่งครู โทร.081-9652419
วุฒิการศึกษาคอ.บ.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-4-310
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-212
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-22
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹--------- 20108-2008 ---------›
ชถ.12
632 
‹------------------ 20108-2008 ------------------›
ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
ชถ.11
632 
‹---------------------------- 20108-2008 ----------------------------›
ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 2108-2103 ----------------------------›
ชถ.33
639 
‹--------- 2108-2103 ---------›
ชถ.33
 
‹--------- Activ-ity1 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
 
ชถ.11,ชถ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 3108-9003 ---------›
สชถ.21,มชถ.21
639 
‹---------------------------------------------- 2108-2007 ----------------------------------------------›
ชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 2108-2007 ----------------------------›
ชถ.22
639 
‹--------- 2108-2007 ---------›
ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)