คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพัสกร   แก้วไสย
ตำแหน่งครู โทร.090-9614744
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-314
3101-2108งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์1-6-314
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
มชย.23
‹------------------ 3101-2106 ------------------›
มชย.23
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2108 ----------------------------›
สชย.21
‹------------------ 3101-2108 ------------------›
สชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
มชย.21
‹--------- 3101-2106 ---------›
มชย.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชย.14
 
สชย.14
มชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
สชย.22,สชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2108 ----------------------------›
สชย.23
‹------------------ 3101-2108 ------------------›
สชย.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)